Telefony alarmowe

24 grudnia 2012 roku  komentarzy  -  skomentuj

ALARMOWE

(22) 767-50-20 Pogotowie Energetyczne w Legionowie
(23) 691-23-46 Pogotowie Ciepłownicze w Nasielsku
992 Pogotowe Gazowe
608-069-128 Pogotowie Gazowe w Nasielsku
991, (22) 340-41-00 Posterunek Energetyczny Nowy Dwór Mazowiecki
(22) 628-45-87, (22) 628-45-97 Pogotowie Gazowe w Pomiechówku
999, (22) 765-83-35, (22) 775-25-39, 884911344 Pogotowie Ratunkowe
986, (22) 512-21-12 Straż Miejska
998, 112, 783-934-842 Straż Pożarna
(22) 775-22-49 Wodne Ochotnicze Pogotowe Ratunkowe

URZĘDY

(22) 765-32-00 Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
(22) 785-66-00 Urząd Gminy w Leoncinie
(23) 693-30-00 Urząd Miejski w Nasielsku
(22) 512-20-00, (22) 512-22-22 Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
(22) 765-27-24 Urząd Gminy w Pomiechówku
(22) 785-00-02, (22) 785-00-58, 602-504-416 Urząd Gminy w Czosnowie
(22) 785-21-45 Urząd Gminy w Zakroczymiu

POLICJA

(22) 785-00-07, (22) 785-04-20, 600-997-241 Komisariat Policji w Czosnowie
(23) 691-23-77, 923) 691-22-07 Komisariat Policji w Nasielsku
(22) 775-22-02, (22) 775-22-03 Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
(22) 785-42-27 Posterunek Policji w Pomiechówku
(22) 785-22-27 Posterunek Policji w Zakroczymiu

ZDROWIE

(23) 693-50-05 Ośrodek Zdrowia w Cieksynie
(22) 785-00-15 Ośrodek Zdrowia w Cząstkowie Mazowieckim
(22) 785-29-70 Punkt Lekarski przy Przychodni POZ Nr 3 w Janowie
(22) 785-07-23 Ośrodek Zdrowia w Kazuniu Polskim
(22) 785-65-12 Przychodnia Zdrowie NZOZ w Leoncinie
(23) 691-25-14 NDOZ "Centrum Medyczne" w Nasielsku
(23) 693-20-02 NZOZ MEDICA w Nasielsku
(23) 691-22-03 Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska w Nasielsku
(23) 691-25-03 Przychodnia Miejska w Nasielsku
(22) 775-30-81 Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska w Nowym Dworze Mazowieckim
(22) 765-83-00 Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim
(22) 785-02-59 Ośrodek Zdrowia w Sowiej Woli
(23) 693-14-26 NZOZ TERA-MED w Starych Pieścirogach
(23) 691-23-98 Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach
(22) 785-57-91 Przychodnia Rodzinna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mazowieckiej Kasy Chorych w Pomiechówku
(22) 785-41-20 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku
(22) 785-21-15 Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Zakroczymiu

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

(22) 785-05-58 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie
(22) 785-65-82 Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie
(23) 693-30-03 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
(22) 775-27-30 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
(22) 785-45-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku
(22) 785-22-99 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu

GOSPODARKA KOMUNALNA

(22) 775-28-40 Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Nowym Dworze Maz.

(22) 775-37-56 Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

(22) 785-66-30 Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie
(22) 785-61-38 Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin
(22) 785-65-53 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowie
(23) 691-23-64 Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku
(22) 775-27-12 Miejski Zakład Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
(22) 775-33-07 Zakład Wodciągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim
(22) 765-21-51 Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku
(22) 785-28-82 Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

(22) 785-65-85 wew.17 Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie
(23) 691-23-43 Nasielski Ośrodek Kultury
(22) 732-08-76 Nowodworski Ośrodek Kultury
(22) 785-41-55 Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku

TRANSPORT

(22) 346-43-60 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim
19 757 Polskie Koleje Państwowe
(22) 775-30-22, (22) 775-28-03 PolonusBUS
(22) 772-20-97 TRANSLUD

MIESZKAŃCY

(22) 775-26-74, (22) 775-29-05, (22) 775-29-11 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"
(22) 775-30-20 Administracja Osiedla Młodych SMLW "DĄŻNOŚĆ"
(22) 775-50-47 Administracja osiedli Pólko, Szerokoleczna, Tylna SMLW "DĄŻNOŚĆ"

Skomentuj
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

komentarzy