11 listopada 2017 roku  komentarzy  -  skomentuj

Blisko 35 mln złotych wyda gmina Pomiechówek na realizację inwestycji, dzięki której ma nadzieję pozyskać nowych przedsiębiorców.

Jak trudny jest to temat i jak ważny dla gminy jest rozwój strefy ekonomicznej niech świadczy fakt, że opracowanie projektu budowy infrastruktury na terenach inwestycyjnych w Nowym Modlinie trwało trzy lata. Trzy miesiące zaś zajęło władzom podjęcie decyzji o wyborze wykonawcy. 140 hektarów gruntów w Nowym Modlinie stanowi część Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Choć oferty chętnych do budowy uzbrojenia terenu, czyli m.in. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz dróg i ścieżek rowerowych urząd przyjmował do 9 czerwca, to dopiero we wrześniu wybrano wykonawcę. Gmina przeznaczyła na inwestycję 33 mln złotych. Do przetargu zgłosiło się czterech wykonawców. Najniższa oferta była wyższa o ponad 2 mln od kwoty zarezerwowanej w budżecie, zaś najdroższa przewyższała ją o 23 mln złotych. Ostatecznie wybrano firmę IDS- BUD S.A., która zaoferowała budowę infrastruktury za 35 mln 400 tys. zł.

19 września wykonawca rozpoczął budowę, która ma potrwać rok. W jej ramach zostanie także dokończona droga do lotniska w Nowym Modlinie, którą kilka lat temu wybudowano jedynie do końca zabudowań wsi, na dalszym odcinku mocując jedynie krawężniki i wysypując tłuczeń. Wybudowana zostanie także kanalizacji deszczowa, odprowadzająca wody opadowe do zbiornika retencyjnego. Dodatkowo na terenie strefy powstanie wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna: drogi, ścieżki rowerowe, chodniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dzięki wielomilionowej inwestycji, najdroższej jak do tej pory w gm. Pomiechówek, władze mają nadzieję na powstanie co najmniej 300 miejsc pracy i większe wpływy do budżetu.

Jest to możliwe dzięki pozyskaniu unijnego dofinansowania w wysokości 34 089 596 zł na projekt pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych”. Wartość całego zadania wynosi prawie 55 mln zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

- Inwestycja dotyczy budowy infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, drogi) na terenach nieruchomości objętych strefą ekonomiczną w Nowym Modlinie. Wykonawca po podpisaniu umowy aktualnie organizuje sobie zaplecze budowy oraz dojazdy do inwestycji. W pierwszej kolejności wykonywać będzie roboty ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Prace przebiegać będą zgodnie z założonym harmonogramem. Będzie to kompleksowa budowa infrastruktury w specjalnej strefie ekonomicznej. Najbardziej zależy nam na tym, aby ściągać inwestorów na tereny naszej gminy. Powstają już pierwsze fabryki, buduje się bowiem cukiernia, a kolejni inwestorzy z branży spożywczej i budowlanej prowadzą z urzędem rozmowy – wyjaśnia Dariusz Bielecki, wójt gminy Pomiechówek.

Pierwszą inwestycją w pomiechowskiej strefie jest budowa cukierni Waldemara Janczewskiego.

- To będzie bardzo nowoczesny zakład, który pozwoli być konkurencyjny dla zachodnich zakładów cukierniczych i tak samo dla polskich – mówił w wywiadzie telewizyjnym przedsiębiorca.

Od 2015 r. do chwili obecnej gmina sprzedała ok. 7,6 ha gruntów za kwotę brutto ponad 4 180 000 zł. Nabywcą była spółka Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie, która ma prawo pierwokupu gruntów.

 

 

 

 

Skomentuj
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

komentarzy