Koperty nie znikną?

11 października 2017 roku  komentarzy  -  skomentuj

Choć namalowane niezgodnie z prawem, to zostaną na parkingu. Mowa o kopertach, które bez wiedzy urzędu i bez wymaganej prawem organizacji ruchu namalowała wspólnota Inżynierska 1.

O sprawie kopert, które mają gwarantować miejsca na parkingu wyłącznie mieszkańcom bloku pisaliśmy w numerze 37 GN. Przedstawiciele urzędu miasta zapewniali, że koperty namalowano nielegalnie, bez wymaganych zgód. Wiceburmistrz zapowiedział nawet, że jeśli okaże się, że to bezprawne działanie, będą musiały zniknąć. Tak się powinno stać, a w ich miejsce mają pojawić się inne oznaczenia.

Urząd wyjaśnia

- W lutym 2016 roku do burmistrza miasta wpłynęło podpisane przez 17 mieszkańców pismo wspólnoty mieszkaniowej w sprawie przekazania w użyczenie terenu przyległego do bloku Inżynierska 1. 15 lutego przekazano pismo wspólnoty do zarządu osiedla nr 4 w celu wydania opinii w tej sprawie. Zarząd osiedla nr 4 zaproponował wprowadzenie znaku D-18a (niebieski znak z literą P) w celu ograniczenia możliwości parkowania na tym parkingu. Na tej podstawie wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu i zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, przedstawiono projekt do zatwierdzenia przez starostę. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu wprowadzono zmianę w oznakowaniu pionowym, ustawiając znak pionowy D-18a wraz z tabliczką tekstową. W związku z tym, że parking nie spełniał warunków określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i funkcjonowanie tego parkingu uzależnione jest od zgody mieszkańców tego bloku, podjęto decyzje o zastrzeżeniu możliwości parkowania dla mieszkańców bloku Inżynierska 1. W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzimy zmiany do organizacji ruchu uzupełniając oznakowanie o znaki P-18 (linie parkingowe) – informuje Jacek Kowalski, burmistrz miasta.

Na parkingu należącym do miasta nadal jednak będą mieli możliwość parkować wszyscy. Pozostanie jeden problem. Czy i kto usunie świeżo namalowane, nielegalne koperty?

 

Skomentuj
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

komentarzy