Został jeden lekarz

10 października 2017 roku  komentarzy  -  skomentuj

Z końcem września wielu placówkom służby zdrowia wygasły umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (niśpl). Nowe umowy zaczęły obowiązywać od niedzieli.

1 października zmieniła się organizacja nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Ma to związek z ustawą o tzw. sieci szpitali. W Nowym Dworze niśpl nadal funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: przy szpitalu, w budynku dawnego pogotowia (ul. Miodowa 2) oraz w Nasielsku, w ośrodku zdrowia przy ul. Sportowej 2.

- Nowodworskie Centrum Medyczne nie ma obowiązku utrzymywania dwóch punktów udzielania świadczeń w zakresie niśpl. Jednakże ze względu na rozległy teren powiatu nowodworskiego, z czym wiąże się dojazd z odległych miejscowości nawet z dwoma przesiadkami, co byłby ogromnym utrudnieniem szczególnie dla ludzi starszych, wystąpiliśmy z prośbą do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o możliwość utrzymania punktu w Nasielsku. Otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną. Dzięki temu dbając o dobro mieszkańców szczególnie gminy Nasielsk, będziemy nadal świadczyć tam usługi - informuje Jacek Kacperski, dyrektor NCM.

Zmiany i jak obawiają się niektórzy chyba na gorsze, nie ominęły nas jednak. W Nowym Dworze Maz. do niedzieli, w punkcie nocnej pomocy lekarskiej dyżurowało bowiem dwóch lekarzy. Dzięki temu, kiedy dostawali zgłoszenie o konieczności dojechania do pacjenta, jeden wyjeżdżał, a drugi kontynuował przyjmowanie oczekujących na miejscu. Od niedzieli to zmieniło się. Jeden lekarz będzie przyjmował w Nasielsku i jeden w Nowym Dworze Maz. Co to oznacza dla pacjentów? Prawdopodobnie dłuższe oczekiwanie na poradę. Jeśli będziemy chcieli uzyskać pomoc lekarza w nocy lub dni wolne od pracy może okazać się, że ten pojechał do pacjenta np. do gm. Leoncin czy Czosnów i wróci po dwóch godzinach. Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego przekonuje jednak, że nie musi to oznaczać dłuższych kolejek w Nowym Dworze Maz.

Jak wynika z prowadzonych statystyk, w lipcu było 40 wyjazdów lekarskich oraz udzielono 649 porad lekarskich, w sierpniu 57 wyjazdów lekarskich oraz 590 porad, we wrześniu 58 wyjazdów lekarskich oraz 679 porad. Jak wynika z powyższych danych, w przypadku obecności dwóch lekarzy w NPL, na 14 godzin pracy lekarza wyjazdowego przypada średnio jeden wyjazd lekarski oraz 1 porada lekarska na 1 godzinę pracy lekarza
dyżurującego - Jacek Kacperski,
dyrektor NCM

Od 1 października br. w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje jeden zespół (tj. lekarz i pielęgniarka) co, jak zapewnia NCM, spełnia wymogi kadrowe, dotyczące dostępności pacjenta do lekarza. W przypadku wezwania lekarza do wyjazdu, pacjent poczeka na powrót lekarza lub uzyska pomoc lekarza szpitalnego oddziału ratunkowego.

- Ta sytuacja nie ograniczy dostępności pacjenta do lekarza - zapewnia przedstawicielka NCM.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do  dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) lub telefonicznie. Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

 

Skomentuj
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

komentarzy