Zdążą zrobić Mazowiecką?

17 września 2017 roku  komentarzy  -  skomentuj

Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu gazety, zamiast mini boiska w parku im. J. Wybickiego, nowodworzanie doczekają się m.in. remontu ul. Mazowieckiej. Istnieje szansa na to, że ten zrealizowany zostanie jeszcze w tym roku.

Ze względu na brak zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na powstanie w parku mini boiska w formie, jaką początkowo zakładał projekt pn. „Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (mini boisko, streetworkout, modernizacja siłowni plenerowej)”, wybrany przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, jego wnioskodawcy zdecydowali się na przeniesienie tych środków na inne zadania. Będzie to zatrudnienie w parkach miejskich sokolnika oraz remont ul. Mazowieckiej , a konkretnie jej fragmentu od ul. Modlińskiej w kierunku nasypu kolejowego. wraz z wykonaniem miejsc parkingowych. Obecny stan tej części ulicy pozostawia bowiem wiele do życzenia. Jej nawierzchnia jest stara, zniszczona, nierówna, pełna dziur i niebezpieczna. Droga wymaga zatem pilnego remontu, szczególnie z uwagi na znajdujący się tam Zespół Placówek Edukacyjnych, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Konieczna jest także naprawa chodnika. Ten na fragmencie jest połamany i ma nierówno ułożone płyty.
Nie wiadomo jeszcze kiedy rozpoczną się prace związane z modernizacją ul. Mazowieckiej. Wynika to z potrzeby wykonania pomiarów, kosztorysów oraz dokumentacji projektowej. Nie obędzie się też bez konsultacji z mieszkańcami.
- W sprawie ulicy Mazowieckiej przeniesiono środki finansowe na tę inwestycję. Dlatego też należy wykonać obmiary, dokumentację, kosztorysy, a przede wszystkim uzgodnić zakres prac z mieszkańcami - poinformował naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Dariusz Tabęcki.
Ku zadowoleniu mieszkańców osiedla nr 1, jest szansa na to, że remont wykonany zostanie jeszcze w tym roku. Co więcej, doczekają się oni także modernizacji parkingu. Dostaną więcej miejsc parkingowych.
- Mieliśmy spotkanie z prezesem spółdzielni. Dotyczyło ono zwiększenia liczby miejsc parkingowych z wykorzystaniem terenu spółdzielni. Nie ma jeszcze konkretnych ustaleń. Należy przedyskutować jeszcze tę sprawę z mieszkańcami - powiedział Dariusz Tabęcki.

Skomentuj
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

komentarzy