Zaczynają budowę kanalizacji

30 sierpnia 2017 roku  komentarzy  -  skomentuj

Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji, wodociągu oraz II etap modernizacji oczyszczalni w Michałowie. To jedna z najkosztowniejszych inwestycji realizowanych w gminie Leoncin.

Ponad 7 kilometrów sieci kanalizacyjnej powstanie w gminie Leoncin. Podłączyć się do niej już w przyszłym roku będą mogli mieszkańcy Wincentówka, Teofil, Leoncina i Michałowa. Czekają na taką możliwość od lat. Podobnie jak na gminną wodę mieszkańcy ul. Widnej i Szkolnej w Leoncinie. Tu powstanie ponad pół kilometra sieci oraz przyłącza. W ramach kolejnego etapu modernizacji oczyszczalni w Michałowie, zainstalowane zostaną urządzenia zapobiegające nadmiernemu obciążeniu jej tłuszczami w związku z przyjmowaniem ścieków głównie z zakładów mięsnych Lukullus.

- Modernizacja zakłada dostawę i montaż oraz instalację do podczyszczania fizyko – chemicznego, co pozwoli w znacznym stopniu zredukować obciążenie zawiesiną i tłuszczami - informuje urząd gminy w Leoncinie.

Zamontowane mają zostać ogniwa fotowoltaiczne, które pozwolą na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania oczyszczalni. Wszystkie prace mają być zakończone do grudnia.

W sumie realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leoncin” będzie kosztowała ponad 10 mln zł.

14 sierpnia urząd otworzył oferty chętnych wykonawców. Wpłynęło ich niewiele. Dwie firmy były zainteresowane budową kanalizacji, a jedna modernizacją oczyszczalni.

– Unieważniony został przetarg na jedną z części tej inwestycji, czyli budowę sieci kanalizacyjnej o długości 512 metrów oraz wodociągu. Powodem jest zbyt wysoka cena przekraczająca kwotę jaką można przeznaczyć na tę inwestycję. Wkrótce zostanie ogłoszony drugi przetarg – mówi wójt Adam Krawczak.

Główną część inwestycji (kanalizacja o długości ponad 6,5 km) wykona firma z Warszawy za niemal 8,1 mln zł. Modernizację oczyszczalni firma z Podegrodzia za 1 950 000 zł. Za wybudowanie pół kilometrowego odcinka sieci, firmy chciały zaś niemal trzykrotnie więcej niż planowała przeznaczyć na to gmina.

Dzięki całej inwestycji, na którą gmina pozyskała 67% dofinansowania z funduszy unijnych oraz nieoprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW, do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie ponad 150 gospodarstw, a praca oczyszczalni będzie sprawniejsza.

 

Skomentuj
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

komentarzy