Najsłabiej poszła matematyka

19 lipca 2017 roku  komentarzy  -  skomentuj

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ryszarda Kaczorowskiego, podczas gimnazjalnych egzaminów, osiągnęli najlepsze wyniki spośród nowodworskich szkół. Średnie są lepsze nie tylko od tych w gminie, ale także w całym województwie.

Osiedle najlepsze
Do egzaminu gimnazjalnego w PG nr 2 przystąpiło w tym roku 96 uczniów. Najlepiej poszły przedmioty humanistyczne. Średni wynik z jęz. polskiego w szkole to 74,5%, a w gminie 69,9, w powiecie 69,6%, w województwie 72,4%. Najlepszy wynik z tej części egzaminu w szkole to 97%. Uzyskało go 6 uczniów.
Jeszcze lepiej wypadł jęz. angielski. Średni wynik w PG nr 2 na poziomie podstawowym to 76,9%. To o 9,1 punktów procentowych więcej niż uzyskała gmina i 12,2 punkty procentowe więcej niż powiat. Średni wynik w województwie mazowieckim z jęz. angielskiego na tym poziomie to natomiast 71,1%, czyli także mniej niż w PG nr 2. Aż 18 uczniów tego gimnazjum uzyskało 100% z jęz. angielskiego na poziomie podstawowym.
Słabszy, choć i tak lepszy niż w województwie średni wynik uzyskała szkoła z egzaminu na poziomie rozszerzonym z tego języka. W nowodworskim gimnazjum jest to 62,1%. Średni wynik w gminie to natomiast 50,1%, zaledwie 46% w powiecie oraz 54,3% w województwie. Aż trzech uczniów uzyskało 100% z części sprawdzającej wiedzę z historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
Nieźle na tle gminy, powiatu i województwa wypadła także cała szkoła, której uczniowie z tej części egzaminu gimnazjalnego uzyskali średnią 64,3% (gmina 58,5%, powiat 58,1%, województwo 61,8%). Wynik szkoły z jęz. niemieckiego na poziomie podstawowym to 54,4 %, podczas gdy średni wynik w gminie to 51,3%, 49,9% w powiecie oraz 54,3% w województwie. Równie dobra jest średnia szkoły uzyskana z matematyki - 52,4%. Co więcej, jeden z uczniów osiągnął 100% z tej części egzaminu gimnazjalnego. Cała gmina uzyskała natomiast średni wynik 45,8%, powiat 44%, a województwo 50,9%.
Najlepszy wynik osiągnięty w tym gimnazjum z części przyrodniczej to także 100%. Maksymalną liczbę punktów z tego egzaminu udało się zdobyć jednemu uczniowi. Średni wynik z egzaminu z zakresu wiedzy przyrodniczej to 55,4%. To o 5,2 punkty procentowe więcej niż średnia gminy, 5,4 punkty procentowe więcej od powiatu oraz 0,5 punktu procentowego więcej niż średni wynik województwa.
Centrum woli polski
W Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 78 uczniów. Także tu lepiej wypadły przedmioty humanistyczne. Wynik najwyższy, czyli 68,6% szkoła uzyskała z jęz. polskiego. To jednak średnia niższa niż w gminie, powiecie oraz województwie. Dwóm osobom z tego gimnazjum udało się jednak uzyskać maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu. 10 uczniów na 100% zdało natomiast jęz. angielski na poziomie podstawowym. Średni wynik szkoły z tego egzaminu to jednak 59,8%. Znacznie słabiej poszło z egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Średnia w szkole to tylko 39,5%. Dwóm uczennicom udało się jednak osiągnąć 100% na tym egzaminie. Nie lepiej poszedł jęz. niemiecki na poziomie podstawowym. Tu średni wynik szkoły to 36,9 %. Średni wynik z matematyki w szkole to natomiast 43,7%. Najwyższy wynik uzyskany z matematyki przez ucznia PG nr 1 to 97%. 48,7% to średnia uzyskana przez szkołę z egzaminu sprawdzającego wiedzę przyrodniczą. Jeden z uczniów uzyskał z niego 100%. Również jedna osoba z tego gimnazjum osiągnęła 100% z egzaminu z historii i WOS-u. Ta część wypadła w szkole znacznie lepiej niż przedmioty przyrodnicze, matematyka, czy rozszerzony jęz. angielski, gdyż wynik szkoły z tej części egzaminu to 54%. Średnie wyniki PG nr 1 z wszystkich przedmiotów są jednak niższe niż wyniki gminy, powiatu i województwa.
Była jedna setka
Mniej, bo tylko 40 uczniów napisało egzamin gimnazjalny w Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Płk. Edwarda Malewicza w Modlinie Twierdzy. Także tu najlepiej poszedł egzamin z jęz. polskiego i z jęz. angielskiego na poziomie podstawowym. Podobnie jak w PG nr 2, także w Modlinie Twierdzy najlepszy wynik z jęz. polskiego wyniósł 97%. Uzyskał go jeden uczeń. Średnia szkoły to 71,2%. Jest to wynik lepszy niż średnia w gminie oraz w powiecie i tylko o 1,2 punkty procentowe mniej niż w województwie. Średnio na 70,2% napisali uczniowie tego gimnazjum jęz. angielski na poziomie podstawowym. Dobrze wypadł też jęz. angielski rozszerzony, z którego średni wynik w szkole to 62,2%.
To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w PG nr 2 oraz o prawie 9 punktów procentowych więcej niż średnia województwa mazowieckiego.
58,2% to natomiast średnia gimnazjalistów z jęz. niemieckiego na poziomie podstawowym. To także wynik lepszy niż w PG nr 2, a także w gminie, powiecie i województwie. Najlepszy wynik uzyskany na egzaminie z języka obcego w Modlinie Twierdzy to 100%. 88% to natomiast najlepszy wynik osiągnięty z testu sprawdzającego wiedzę z historii i z WOS-u. Średnia całej szkoły to 58,9%. Oznacza to, że w Modlinie Twierdzy ta część egzaminu gimnazjalnego wypadła lepiej niż w gminie i powiecie, ale o prawie 3 punkty procentowe słabiej niż w województwie. Gorzej niż przedmioty humanistyczne zdali uczniowie egzamin z części przyrodniczej. W tym przypadku wynik szkoły to 45,6%, a najlepszy uzyskany wynik to tylko 75%. Najsłabiej poszła matematyka, gdyż średnia szkoły to 41,8%. Najlepszy wynik uzyskany z tego przedmiotu w tym gimnazjum to jednak 97%.
Górą niemiecki
Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 najlepiej zdali jęz. niemiecki (70,5%). Najlepszy wynik zdobyty z tego przedmiotu przez ucznia szkoły to 98%. Drugim przedmiotem, który wypadł w szkole najlepiej jest jęz. polski. Tu najwyższym wynikiem było 97%. Wynik szkoły wyniósł natomiast 60%. To jest mniej niż uzyskały pozostałe nowodworskie gimnazja, a także niżej niż średnia powiatu i województwa. 59,3% to natomiast średnia PG nr 3 z egzaminu na poziomie podstawowym z jęz. angielskiego. To także mniej niż średnia gminy (67,8%), powiatu (64,7%) i województwa (71,1%). Zaledwie 37,6% równa jest średnia szkoły z egzaminu z jęz. angielskiego na poziomie rozszerzonym, pomimo że 100% to najwyższy uzyskany wynik w PG nr 3 z tego egzaminu. Równie słabo poszło z matematyki (średni wynik uczniów 38,6%). Maksymalny wynik z matematyki osiągnięty przez ucznia tej placówki wyniósł 93%. Trochę lepiej, choć i tak poniżej średniej gminy, powiatu i województwa, ma się średnia szkoły z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Ta wyniosła w tym roku 45,8%. To więcej niż uzyskało gimnazjum w Modlinie Twierdzy, ale mniej niż w PG nr 2 oraz PG nr 1. 86% to najlepszy wynik, jaki otrzymał uczeń tej szkoły.
A jak na tle województwa i kraju wypadł powiat nowodworski? Część egzaminu sprawdzająca wiadomości i umiejętności z jęz. polskiego poszła w naszym powiecie gorzej niż w całym województwie, ale lepiej niż w kraju. Średnia krajowa z tego przedmiotu to 59%, a w szkołach powiatu nowodworskiego wyniosła niecałe 70%. Z pozostałych części egzaminu gimnazjalnego nasze wyniki są jednak słabsze niż te w kraju.
Martwić powinny stosunkowo słabe wyniki nowodworskich szkół w porównaniu z tymi wojewódzkimi, bo to oznacza, że mimo ogromnych nakładów na oświatę, nasi uczniowie są źle uczeni.

Skomentuj
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

komentarzy