Nowy dowódca saperów

25 czerwca 2017 roku  komentarzy  -  skomentuj

Podpułkownikowi Arturowi Gruszczykowi, dotychczasowemu zastępcy dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, zostały powierzone obowiązki dowódcy. Pułkownik Adam Przygoda, został mianowany na zastępcę szefa zarządu w Zarządzie Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ.

W czwartek, 22 czerwca, w 2 Mazowieckim Pułku Saperów w Kazuniu Nowym, gm. Czosnów, odbyły się uroczystości z okazji przekazania obowiązków dowódcy pułku. Pułkownik Adam Przygoda, który od 6 lat kierował pułkiem, decyzją ministra obrony narodowej, został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe - zastępcy szefa zarządu w Zarządzie Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ

W uroczystości uczestniczyły poddziadziały wystawione przez 2 Pułk Saperów, 3 Batalion Drogowo-Mostowy z Chełmna oraz klasę mundurową reprezentującą Zespół Szkół nr 1 w Płońsku. Na placu apelowym wystąpiła również kompania reprezentacyjna dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych oraz orkiestra reprezentacyjna. Wśród zebranych obecni byli poprzednicy pułkownika Adama Przygody – dowódcy 2 Brygady Saperów, inspektor rodzajów wojsk, gen. bryg. Sławomira Kowalskiego, dowódcy jednostek wojsk inżynieryjnych, przedstawiciele służb mundurowych, władz lokalnych i samorządowych.
Następnie odczytana została decyzja Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na nowe stanowisko służbowe, a generał brygady Sławomir Kowalski przedstawił nowego dowódcę. Najważniejszym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru 2 Mazowieckiego Pułku Saperów oraz podpisanie protokołów przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy pułku.
- Ze wzruszeniem przekazałem sztandar 2 Mazowieckiego Pułku Saperów i zameldowałem zdanie obowiązków dowódcy. Jest to dla mnie szczególna chwila, która na długo pozostanie mi w pamięci. Po sześciu latach dowodzenia żegnam się z pułkiem, aby podjąć kolejne wyzwanie na nowym stanowisku służbowym. Przywołując wydarzenia z 2 września 2011 roku, kiedy to na tym placu uroczyście przyjmowałem obowiązki dowódcy pułku wiedziałem, że będzie to ważny a zarazem trudny etap mojej służby. Przyjąłem to zadanie z pełną świadomością wiążących się z nim wyzwań stojących przed 2 Pułkiem Saperów – powiedział w swoim wystąpieniu pułkownik Adam Przygoda. Następnie głos zabrał podpułkownik Artur Gruszczyk.
- Dostąpienie splendoru przyjęcia sztandaru 2 Mazowieckiego Pułku Saperów to dla mnie ogromny zaszczyt. Dzisiejszy dzień na długo pozostanie w mojej pamięci. Jest to odpowiedzialność jaka ciąży na moich barkach ale również wielki honor, z jakim będę czasowo pełnił obowiązki dowódcy pułku. Zapewniam, że wykorzystam swoje dotychczasowe doświadczenie oraz wiedzę aby zapisać kolejne chlubne karty historii. Zapewniam również, że będę dążył do podtrzymania dobrego imienia kazuńskiego sapera, który znany jest z profesjonalizmu i poświęcenia - powiedział przejmujący obowiązki dowódcy podpułkownik Artur Gruszczyk.
Uroczystość zakończyło odegranie oraz odśpiewanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego, hymnu saperskiego, defilada pododdziałów przed trybuną honorową oraz pokaz musztry paradnej wykonanej przez Kompanię Reprezentacyjną DGRSZ.

Skomentuj
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

komentarzy